הרשמה לאתר

התקנון

תנאי שימוש באתר
השימוש באתר GET READY (להלן: "האתר") כפוף לתנאים המפורטים להלן וגלישה באתר, מעידה על כך שקראת תנאים אלה, והסכמת לתוכנם.

האתר נועד על מנת לעזור לגולשים בו להתכונן לאפשרות של פטירה חס וחלילה, בין בשיבה טובה ובין בטרם עת, ולהקל על האבלים, בעניין הפרוצדורליים, המשפטיים והבירוקרטיים.

האתר נוסד על ידי עו"ד הילה צאירי, בעלת משרד עו"ד הילה צאירי, ומטרתו לספק מידע משפטי ואישי באמצעות תכנים שונים.

מידע משפטי וכללי
המידע המופיע באתר הינו כללי, אינו משמש כתחליף לייעוץ משפטי פרטני, וכל הסתמכות על מידע זה נעשית באחריות הגולש בלבד.
עורכת דין הילה צאירי ו/או מערכת אתר GET READY, לא יישאו בכל נזק שייגרם עקב הסתמכות על המידע המופיע באתר, ללא קבלת יעוץ משפטי פרטני, בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה ומקרה.

לגולשים לא תהיה כל תביעה, דרישה ו/או טענה כלפי עו"ד הילה צאירי ו/או מערכת אתר GET READY בגין השימוש באתר, הסתמכות על האמור בו ו/או נקיטת פעולות בהסתמך על האמור באתר.

לגבי השימוש בקישורים (לינקים) המופיעים באתר, ככל ומופיעים קישורים, אשר מקשרים את הגולש לאתרים אחרים, לא תהיה עו"ד הילה צאירי ו/או מערכת אתר GET READY אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, שייגרם עקב שימוש או הסתמכות על מידע המופיע באתרים אלה, או בהפניה אליהם.

שמירת זכויות
האתר וכל המידע המצוי בו מוגנים ע"י זכויות יוצרים, וזכויות קנייניות נוספות והינו רכושה הבלעדי של עו"ד הילה צאירי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר בלא קבלת רשות בכתב מראש מאת עו"ד הילה צאירי.
אין להציג את האתר בתוך מסגרת (FRAME) סמויה או גלויה, ואין להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונה, מאלו שעוצבו על ידי עו"ד הילה צאירי ומערכת אתר GET READY.

פרטיות וחיסיון
פניות הגולשים למשרד עו"ד הילה צאירי ו/או למערכת האתר, באמצעות האימייל או באמצעות שליחת טופס או באמצעות השארת הפרטים באתר, נהנות מחיסיון ופרטיות.

כאשר אתה מתבקש למסור מידע באתר, אין עליך חובה חוקית למסור אותו, אולם מבלי למסור את המידע, לא נוכל לטפל בפנייתך ולמסור לך את המידע שביקשת.

המידע שתמסור באמצעות האתר, ישמש את מערכת האתר וכן את עו"ד הילה צאירי ו/או מי מטעמה לצורך כל דבר ועניין הקשור באתר ובתכנים שבו, לרבות עיבודו, אחסונו ושימוש בו, לשימושים נוספים הנלווים לשימושים האמורים לעיל ונדרשים לשם השלמתם, ולמטרות לגיטימיות אחרות.

מערכת האתר נקטה באמצעי אבטחה מקובלים. כל עוד אמצעים אלה ננקטו, עו"ד הילה צאירי ו/או מערכת האתר, לא ישאו באחריות בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו, העלולים להיגרם במישרין או בעקיפין.


אמצעי קשר, פרסומות ודיוור ישיר
כאמור, אין עליך חובה להשאיר את פרטיך באתר, אולם מבלי לבצע פעולה זו, לא נוכל להענות לבקשתך ולמסור לך את המידע שביקשת. כאשר אתה מוסר את אמצעי התקשרות, אתה מסכים שנשתמש בהם על מנת ליצור אתך קשר, ולשלוח לך דיוור בנושאים שונים. אמצעי התקשורת יכולים לכלול כתובת מגורים (דואר), פרטי טלפון (לצורך שליחת מסרונים, או הודעות טקסט בדרך אחרת), כתובת מייל (דואר אלקטרוני), ואף אמצעים אחרים.
זכותך לבקש להימחק מרשימת הדיוור (כהגדרתה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981), בכל אמצעי דיוור, ולבקש שלא נשלח אליך דברי פרסומת (כהגדרתם בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982), לרבות תכנים אינפורמטיביים, בכל אמצעי שהוא. כדי לעשות זאת, מלא פרטיך בטופס זה.

ייתכן שמדיניות הפרטיות תעודכן מעת לעת. יש לשים לב לשינויים אלו, אשר יופיעו באתר, ואשר חלים על כל מי שהשאיר את פרטיו באתר.

שינוי תנאי קבלת השירות באמצעות האתר

תנאי השימוש לעיל הם התנאים המעודכנים לצורך קבלת השירות באמצעות האתר. עו"ד הילה צאירי ו/או מערכת האתר, רשאים לשנות מעת לעת את תנאי שימוש אלו. שינויים כאמור יכנסו לתוקף עם פרסומם באתר.